US

WHY

ตรวจเช็คก่อนส่งมอบ พร้อมใบรับประกัน

ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์ของเรามีเครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพหลังการซ่อมบำรุง

โดยเครื่องตรวจสอบถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยทีมงานของเราที่ได้ศึกษาข้อมูลเทคนิคเชิงลึกและประสบการณ์ตรงจากหน้างาน เพื่อออกแบบเครื่องตรวจสอบที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

อีกทั้งเรายังมีการรับประกันการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ

© 2020 by Cool Innotech Co.,Ltd.

Asset 2.png