Screenshot 2564-05-06 at 14.22.00.png

ลดสูงสุดถึง 70%
CITF Axial Fan

ขนาดตั้งแต่ 250mm-710mm

ทั้งแบบเป่า และ แบบดูด

ลดจัดหนักจัดเต็ม สูงสุดถึง 70% 

พัดลม Axial Fan จาก CITF 

ขนาดตั้งแต่ 250mm - 710mm 

ทั้งแบบเป่า และ แบบดูด

สั่งซื้อได้ทันทีในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564

** สินค้ามีจำนวนจำกัด ** 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

XJ5EDq_2x.png
Asset 6_2x.png