เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ยี่ห้อ ALFA LAVAL (อัลฟา ลาวาล) เป็นแบรนด์สินค้าระดับโลก มีฐานการผลิตหลายประเทศ ได้แก่ สวีเดน, อิตาลี, อเมริกา และจีน มีการลงทุนพัฒนา R&D อยู่ตลอดเวลาด้วยมูลค่ากว่า 2.5% ของยอดขาย ส่งผลให้ ALFA LAVAL เป็นแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีในด้านการออกแบบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นอันดับ1 ของโลก และทางบริษัท คูลอินโนเทค ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ประกอบไปด้วย

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ

Copper Brazed Plate (แผ่นเชื่อมทองแดง)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ

Semi-welded Plate (กึ่งแผ่นเชื่อม กึ่งปะเก็น) 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ

Gasket Plate (แผ่นปะเก็น)

ในระบบทำความเย็น: เราจะเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบ Brazed Plate (แผ่นประสาน) หรือ แบบ Semi-welded Plate (กึ่งแผ่นประสาน กึ่งปะเก็น) เมื่อไร?

ภาพรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

แบบ Copper Brazed Plate (แผ่นเชื่อมทองแดง)

Alfa Laval CB Copper Brazed

Alfa Laval DOC  Dedicated Oil Cooler

Alfa Laval AC Alfa Chill

Alfa Laval AXP Alfa X-treme Pressure

ระบบการตั้งชื่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

แบบ Copper Brazed Plate (แผ่นเชื่อมทองแดง)

ระบบการตั้งชื่อ จะเป็นรหัสที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Copper Brazed Plate (แผ่นเชื่อมทองแดง)ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง

© 2020 by Cool Innotech Co.,Ltd.

Asset 2.png