top of page
Banner 04-67.jpg

งานสัมมนาเปิดประสบการณ์ใหม่ เข้าใจง่าย สัมผัสได้จริง เรื่องห้องเย็น

นอกจากเนื้อหาที่เราคัดสรรให้เข้าใจง่าย และนำไปปฎิบัติใช้ได้ทันที
เพื่อพัฒนาและต่อยอดทุกเรื่องสำคัญของห้องเย็น

Picture101.jpg

งานสัมมนาต่อยอดเพื่อเพิ่มกำไร และอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทย

ประมวลภาพจากงานสัมมนาเมื่อวันที่ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

Article Banner 14-01.jpg

รวมภาพ Cool Innotech @ Bangkok RHVAC 2022 

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น Bangkok RHVAC 2022 ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนา  เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2565 บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด ได้ร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้าเกี่ยวกับระบบทำความเย็น

01.jpg

รวมภาพกิจกรรม Less is More ปี 2564

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาส
และความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ Less is More (น้อยแต่มาก)
เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลัก คือการแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายโอกาส

01.jpg

รวมภาพกิจกรรม Less is More ปี 2562-2563

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาส
และความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ Less is More (น้อยแต่มาก)
เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลัก คือการแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายโอกาส

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “การแปรรูป” ผลิตผลสู่ชุมชน

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “การแปรรูป” ผลิตผลสู่ชุมชน

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลไม้ ต่อยอดผลิตผลทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ของ เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

11.jpg

ผลงานในนามคณะกรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2563-2564

บันทึกความร่วมมือทาง
นายทรงศักดิ์ มงคลนำเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด และได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมเครื่องทำความเย็นในช่วงปี 2563-2564 ในตำแหน่ง กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

bottom of page