5 ข้อที่ควรรู้  ก่อนลงทุนสร้างห้องเย็น สำหรับจัดเก็บสินค้า

ห้องเย็น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับเก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าหลายประเภทที่ต้องการความเย็นจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถยืดอายุออกไปได้นานขึ้นด้วยการทำให้เย็นหรือการแช่แข็ง 

ห้องเย็นจัดเก็บ คลังสินค้าอาหารทะแลแช่แข็ง เพื่อการส่งออก  ต้องมีลักษณะอย่างไร

อาหารทะเลแช่แข็งไทย มีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านบาทต่อปี ไทยยังคงมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 

เปลี่ยนห้องในบ้าน

ให้เป็นห้องเย็น

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้า ด้วยคอนเดนซิ่ง ยูนิต คุณภาพสูง แบรนด์ Hispania  

การเลือกใช้ คอยล์เย็น ให้เหมาะกับการใช้งานในระบบทำความเย็น

คอยล์เย็นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักของระบบทำความเย็นที่มีความสำคัญมาก  การออกแบบคอยล์เย็นให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อระบบทำความเย็น นอกจากช่วยรักษาสภาพสินค้าให้คงเดิมเป็นระยะเวลานาน  ยังให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย 

หลักการเลือกใช้ “คอนเดนเซอร์” เพื่อประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นที่ดีที่สุด

คอนเดนเซอร์ (Condenser) หรือที่เรียกกันว่าคอยล์ร้อนนี้พบได้ในระบบทำความเย็นทั่วไป ตั้งแต่ระบบปรับอากาศทั้งในอาคาร รถยนต์ไปจนถึงห้องแช่แข็ง ซึ่งการจะเลือกใช้ให้เหมาะสมและเพื่อประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น เราจำเป็นต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์หลักชิ้นนี้กันก่อนครับ 

รวมความรู้เรื่องคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็น

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ รูปแบบ หลักการทำงาน การดูแลตรวจเช็ค เพื่อการเลือกใช้งานได้มีประสิทธิภาพเหมาะกับห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง 

รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ ... เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ ในระบบทำความเย็น

ระบบทำความเย็นมีบทบาทและมีความสำคัญต่อสินค้าหลากหลายประเภท การดูแลห้องเย็นอย่างถูกวิธี พร้อมความรู้เบื้องต้นของระบบทำความเย็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เจ้าของกิจการต้องมี 

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ  

Type of Refrigerant

ชนิดต่างๆของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็น และ เทรนด์ของสารทำความเย็นที่จะถูกใช้ในอนาคต  

Type Of Cold Room

ประเภทต่างๆและชนิดการใช้งานของห้องเย็นแต่ละแบบ รวมถึงช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันในห้องเย็น