top of page
Untitled-1.png

Evaporator ( unit cooler )

หรือ คอยล์เย็น

แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEA

คอร์เย็น400mm3ใบพัด---027-BLUE+Crop.jpg
09คอร์เย็น5003 -032.png

COMMERCIAL / INDUSTRIAL AIR COOLER  

 

Evaporator หรือ คอยล์เย็น แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEA แบบแขวนติดเพดาน

เป็นรุ่นยอดนิยมสำคัญที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น

ซึ่งมีกับสารทำความเย็นทำความเย็นอยู่ภายใน โดยทำให้สารทำความเย็นเดือดจนมีสถานะกลายเป็นไอ

และสามารถดูดซับความร้อนจากพื้นผิวของคอยล์เย็นได้ คอยล์เย็นส่วนใหญ่จะมีแผงท่อครีบ

และพัดลมอยู่ ซึ่งมีหน้าที่เป่าลมหรือดูดลมเพื่อช่วยในการระบายความเย็นของคอยล์เย็น

และอากาศที่ไหลผ่านคอยล์เย็นนี้จะถูกดูดเอาความร้อนออกเพื่อเปลี่ยนเป็นความเย็น  

 

 

คุณสมบัติ

 

- ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม แบรนด์ EBM / แบรนด์ Ziehl Abegg )

 

- ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)

 

- ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์

 

- ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี

 

- ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

11คอร์เย็น6302 -009.png

Evaporator ( unit cooler ) หรือ คอยล์เย็น

แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEB

 

Evaporator หรือ คอยล์เย็น แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEB

เหมาะสำหรับห้องห้องแช่แข็งเร็ว ( Air Blast Freezer) แบบแขวนติดเพดาน

เป็นคอยเย็นสำหรับแช่เยือกแข็งอาหารที่ถูกควบคุมอุณหภูมิห้องอยู่ที่อุณหภูมิ -30 ถึง -35 องศาเซลเซียส สำหรับฟรีสสินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ประเภทของสินค้าจำพวก

อาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล หรือรวมถึงผลไม้แช่แข็ง ให้แข็งในเวลาอันรวดเร็วอยู่ในช่วง

อุณหภูมิที่ต้องการ เช่น ผักและผลไม้จะต้อง ลดอุณหภูมิให้เร็วไม่ทำให้ผนังเซลล์เกิดแตก

ซึ่งการเกิดจากการขยายตัวของน้ำแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)ในเซลล์ หรือการลดอุณหภูมิอาหารทะเลส่งออก

จะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดขยายตัวของเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์แตก

คุณภาพและรสชาติอาหารก็จะเปลี่ยนไป โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการ Blast Freezer

ประมาณ 2- 4 ชมสำหรับแช่ฟรีสเนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ เพื่อการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น  

 

 

คุณสมบัติ

 

- ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม แบรนด์ EBM / แบรนด์ Ziehl Abegg )

 

- ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)

 

- ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์

 

- ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี

 

- ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

hed.png
10คอร์เย็น400mm3ใบพัด.png

Evaporator ( unit cooler ) หรือ คอยล์เย็น แบรนด์ “HISPANIA” รุ่น HED

 

Evaporator หรือ คอยล์เย็น แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HED

เหมาะสำหรับห้องเย็นที่ต้องการ เสียงเบา ลมไม่แรง และลมไม่ทำให้คนภายในห้องเย็นสะท้านหนาว

เหมาะสำหรับ ห้องเย็นไลน์ผลิตที่มีคนทำงาน ห้องเย็นที่มีพื้นที่แคบ โดยลมร้อนจะถูกดูดจาก

ด้านล่างด้วยพัดลม และถูกส่งออกมาเป็นลมเย็นด้านข้าง ซ้าย-ขวา สองด้าน

 

 

คุณสมบัติ

 

-ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม EBM / Ziehl Abegg)

 

-เสียงเบา

 

-ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)

 

-ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์

 

-ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี

 

-ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

Pictufgfgre 1.png

Evaporator ( unit cooler ) หรือ คอยล์เย็น

แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEF

 

Evaporator หรือ คอยล์เย็น แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEF

เหมาะสำหรับห้องห้องแช่แข็งเร็ว ( Air Blast Freezer) แบบตั้งพื้น เป็นคอยเย็นสำหรับแช่เยือกแข็งอาหาร

ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิห้องอยู่ที่อุณหภูมิ -30 ถึง -35 องศาเซลเซียส สำหรับฟรีสสินค้าให้เย็นเร็ว

โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ประเภทของสินค้าที่เป็นจำพวกอาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์

อาหารทะเล หรือรวมถึงผลไม้แช่แข็ง ให้แข็งในเวลาอันรวดเร็วอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ

เช่น ผักและผลไม้จะต้อง ลดอุณหภูมิให้เร็วไม่ทำให้ผนังเซลล์เกิดแตก ซึ่งการเกิดจากการขยายตัว

ของน้ำแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)ในเซลล์ หรือการลดอุณหภูมิอาหารทะเลส่งออก จะต้องพยายามไม่ทำให้

เกิดขยายตัวของเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์แตก คุณภาพและรสชาติอาหาร

ก็จะเปลี่ยนไป โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการ Blast Freezer ประมาณ 2- 4 ชมสำหรับแช่ฟรีสเนื้อสัตว์

ผักหรือผลไม้ เพื่อการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น

 

 

คุณสมบัติ

 

-ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม EBM / Ziehl Abegg)

 

- ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)

 

- ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์

 

- ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี

 

- ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

TECHNICAL DATA

อนบ-1.jpg
อนบ-2.jpg
อนบ-3.jpg
อนบ-4.jpg
bottom of page