top of page
LTR.png

เกจวัดแรงดัน (pressure gauge)

แบรนด์  “ LTR ”

LR gauge.png

“LR” เกจวัดแรงดัน (pressure gauge)

ทำหน้าที่ วัดค่าแรงดันก๊าซและของเหลว ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน

โดยจะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นและความต้องการใช้งาน

 

 

 คุณสมบัติ  

 

- หน้าปัดแบบอนาล็อคและแบบเข็ม (ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน)

 

- ตัวเรือนผลิตจาก เหล็ก, พลาสติก และทองเหลือง (ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน)

 

- เกลียวผลิตจากทองเหลือง และสแตนเลส

 

- ขนาดของเกลียวมาตรฐาน 1/4" SAE หรือ 1/8 NPT ทองเหลือง

 

- เกลียวสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นมี 2 แบบ คือ แบบเกลียวออกล่างและแบบเกลียวออกด้านหลัง

TECHNICAL DATA

Screenshot 2564-06-01 at 12.20.32.png
Screenshot 2564-06-01 at 12.20.40.png
bottom of page