top of page
1280px-Danfoss.png

สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำมัน

หรือ ออยเพรสเชอร์คอนโทรล

( Oil Pressure Control )

แบรนด์ “ Danfoss ”

รุ่น MP 54, 55

dsada1.png

สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำมัน หรือ ออยเพรสเชอร์คอนโทรล (Oil Pressure Control)

Danfoss รุ่น KP 54, KP 55 ทำหน้าทีควบคุมความดันต่างของน้ำมันหล่อลื่นในระบบ

เพื่อป้องกันความเสียหายแก่คอมเพรสเซอร์  

 

 

คุณสมบัติ

 

- มีช่วงควบคุมการทำงานที่กว้าง

 

- ติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้ทั้งระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศ

 

- สามารถใช้ได้กับสารทำความเย็นชนิด ฟลูออรีน ได้ทั้งหมด

 

- ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ

 

- จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่บริเวณด้านหน้าสวิตช์ ทำให้มีพื้นที่ในการติดตั้งมากขึ้น

 

- มีทั้งแบบ Time relay 90 Sec และ 120 Sec

 

- ได้มาตรฐาน EN 60947

TECHNICAL DATA

Screenshot 2564-06-02 at 15.07.59.png
Screenshot 2564-06-02 at 15.08.25.png
bottom of page