top of page

ห้องเย็นจัดเก็บ
คลังสินค้าอาหารทะแลแช่แข็ง
เพื่อการส่งออก

ต้องมีลักษณะอย่างไร

S__89686138.jpg

การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไทย ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

อาหารทะเลแช่แข็งไทย มีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านบาทต่อปี

ในปีนี้คาดกันว่าทิศทางการส่งออกอาหารแช่แข็งไทย จะยังโตได้ราว 2% วางเป้าหมาย

การส่งออกอยู่ที่ 140,256.75 ล้านบาท แม้จะมีการชะลอออเดอร์

รวมถึงส่งมอบสินค้าได้ช้าลงจากมาตรการของประเทศคู่ค้า  นั่นเพราะไทยยังคงมีศักยภาพ

เป็นผู้ผลิตอาหาร และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น

                                             

มาตรการคุมเข้มสร้างความเชื่อมั่นอาหารทะเลแช่แข็งไทย

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้ ทำให้ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าไทย

ปลอดเชื้อโควิด-19 จึงเกิด “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทย

ปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety)

จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบอาหารแช่เยือกแข็ง รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก สำหรับมาตรการนี้เป็นการควบคุมเข้มข้น

ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทะเล

เพิ่มความเข้มลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ โรงงานผู้ผลิต

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage) สำหรับอาหารทะเลแช่แข็ง

 สินค้ากลุ่มอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแช่แข็ง ถือเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญที่ขับเคลื่อน

การเติบโตของธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage) หรือ ธุรกิจคลังสินค้าเย็นทั่วประเทศมาโดยตลอด  

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็นต่างก็เร่งพัฒนาคุณภาพ

และขอบข่ายการให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะความท้าทาย

ในตลาดโลจิสติกส์สินค้าควบคุมอุณหภูมิทั้งในและต่างประเทศ อย่างที่เราทราบกันดีว่า

การถนอมอาหารทะเลด้วยวิธีการแช่แข็งอย่างถูกวิธีจะสามารถรักษาความสดใหม่

ของอาหารทะเลและยืดระยะเวลาการจัดเก็บให้ยาวนานยิ่งขึ้น

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการรักษา

มาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งทั้งการจัดจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออก

โดยต้องควบคุมให้ปลอดการปนเปื้อนด้วยเช่นกัน

Picture 1432424.jpg

การควบคุมอุณหภูมิห้องแช่แข็งอาหารทะเลเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการจัดเก็บสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู หรือปลาต่างๆ

หัวใจสำคัญของการปฏิบัติการคือการป้องกันการเน่าเสีย โดยหลักการสำคัญในการจัดเก็บรักษาอาหารทะเลแช่แข็ง คือ การรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ผู้ให้บริการคลังสินค้าควรจะควบคุม

อุณหภูมิภายในคลังสินค้าเย็นสำหรับการจัดเก็บอาหารทะเลแช่แข็งให้คงที่

อยู่ในระดับ -18 องศาเซลเซียสเท่านั้น เนื่องด้วยความเย็นระดับนี้จะทำให้ไม่มี

จุลินทรีย์ชนิดใดสามารถเจริญเติบโตได้เลยซึ่งจะเป็นการรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ดีที่สุด

 นอกจากปัจจัยด้านความละเอียดและความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิแล้ว

อีกหนึ่งความท้าทายของการให้บริการคลังสินค้าเย็นสำหรับอาหารทะเลแช่แข็ง

คือการบริหารจัดการและควบคุมเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูง

การรักษาคุณภาพอาหารทะเลแช่แข็ง

ต้องได้มาตรฐาน FDA และ GMP

ความท้าทายสูงสุดของการจัดเก็บอาหารทะเลแช่แข็งคือการรักษามาตรฐานบริการให้คงที่

หากผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็นมีมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจนและครอบคลุมมาก

เพียงพอจะสามารถป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงานได้ ดังนั้นบริษัทผู้ให้บริการ

จึงควรมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมโดยตลอด เพื่อดูแลและดำเนินงานอย่างสอดคล้อง

กับมาตรฐานและเงื่อนไขที่เข้มงวดขององค์การอาหารและยา

แห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice: GMP) ตลอดจนมาตรฐานกรมปศุสัตว์และกรมประมง

 

   สรุป  

 

ธุรกิจห้องเย็นสำหรับจัดเก็บอาหารทะเลแช่แข็งจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตในทุก ๆ ปี

ซึ่งผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนี้ต้องให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดี

ป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล    

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสร้าง ห้องเย็นจัดเก็บคลังสินค้าอาหารทะแลแช่แข็ง

สามารถติดต่อทีมงาน Cool Innotech ได้นะครับ LINE OFFICIAL

 

ทีมงานของเราพร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำ การออกแบบ

รวมถึงบริการหลังการขาย  

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม ความรู้ก่อนติดตั้งห้องเย็น  

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page