top of page

การเลือกใช้ คอยล์เย็น
ให้เหมาะกับการใช้งาน
ในระบบทำความเย็น

ทำความรู้จัก คอยล์เย็น (Evaporator)

คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น

ซึ่งมีสารทำความเย็นทำความเย็นอยู่ภายใน โดยทำให้สารทำความเย็นเดือดจนมีสถานะ

กลายเป็นไอ และสามารถดูดซับความร้อนจากพื้นผิวของคอยล์เย็นได้

คอยล์เย็นส่วนใหญ่จะมีแผงท่อครีบ และพัดลมอยู่ ซึ่งมีหน้าที่เป่าลมหรือดูดลมเพื่อช่วย

ในการระบายความเย็นของคอยล์เย็น และอากาศที่ไหลผ่านคอยล์เย็นนี้จะถูกดูดเอาความร้อน

ออกเพื่อเปลี่ยนเป็นความเย็น

 

 

คอยล์เย็นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักของระบบทำความเย็นที่มีความสำคัญมาก

การออกแบบคอยล์เย็นให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อระบบทำความเย็น

นอกจากช่วยรักษาสภาพสินค้าให้คงเดิมเป็นระยะเวลานาน

ยังให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย  

 

 

                                             

Picture fsdfs1.jpg

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น

หลักการออกแบบคอยล์เย็น (Evaporator)

• การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)

 

- การถ่ายเทความร้อน (ความเย็น) โดยการนำ (Conduction)

เป็นการนำความเย็นจากท่อทองแดงที่เป็นแหล่งกำเนิดความเย็นไปสู่ฟินคอยล์

 

- การถ่ายเทความร้อน (ความเย็น) โดยการพา (Convection)

เป็นการพาความเย็นจากฟินคอยล์สู่ห้องโดยอาศัยอากาศเป็นตัวพา คอยล์เย็นอาศัยหลักการ

พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนทั้งสองแบบ แต่การออกแบบคอยล์เย็นยังมีส่วนสำคัญ

อีกส่วนหนึ่งของการออกแบบ นั่นคือ การคำนวณหาพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อน  

คอยล์เย็นจำเป็นต้องอาศัยหลักการออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสม

ตามหลักวิศวกรรมที่ดี ในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยระบบทำความเย็นนั้น

ต้องให้ความสำคัญในรายละเอียดส่วนนี้ด้วย เพราะมีผลในระยะยาวเกี่ยวกับค่าพลังงานไฟฟ้า

ที่ต้องจ่าย ความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเมื่อคอยล์เย็นเกิดปัญหา

ย่อมส่งผลเสียต่อสินค้าภายในห้อง และสินค้าที่เก็บส่วนใหญ่มักมีราคาสูงกว่า

ส่วนต่างราคาของคอยล์เย็นที่เพิ่มขึ้น

 

• การออกแบบภายในท่อ

 การออกแบบท่อสารทำความเย็นในคอยล์เย็นให้ภายในท่อให้เกิดการไหล

แบบปั่นป่วน (Turbulent)  ทำให้สารทำความเย็นสามารถแลกเปลี่ยนความร้อน (เย็น)

กับท่อฯ ได้ดีขึ้น มีผลทำให้ประสิทธิภาพของคอยล์เย็นดีขึ้น  

โดยท่อที่ดีควรมีความหนาเพื่อเสริมความแข็งแรงของคอยล์ไม่ให้รั่วหรือแตกร้าวง่าย  

เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตคอยล์เย็นในส่วนการขยายตัว (Expansion)

ของท่อทนต่อแรงดันและแรงบิดตัวได้ดีในการใช้งาน  

 

 

 

• การออกแบบฟินคอยล์

 

การออกแบบฟินคอยล์ที่เหมาะสมต้องทำให้อากาศที่ไหลผ่านฟินคอยล์

เป็นแบบปั่นป่วน (Turbulent) การไหลแบบปั่นป่วนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพา

ความร้อน (เย็น) ได้ดี  แต่ถ้าปั่นป่วนมากไปจะเกิดความดันตก (Pressure Drop)

ซึ่งเป็นความสูญเสียที่จะต้องเพิ่มขนาดของพัดลมให้มีกำลังสูงขึ้น

เพื่อสร้างความดันสูงเอาชนะความดันตกในคอยล์  

• การออกแบบการละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า

 

ในห้องเย็นที่อุณหภูมิห้องต่ำศูนย์องศาเซลเซียส  หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดน้ำแข็งขึ้นที่คอยล์เย็น  

ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง น้ำแข็งจึงเป็นอุปสรรคและ

เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์สำหรับห้องเย็น  เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

จึงจำเป็นต้องหาทางจัดการกับน้ำแข็งที่เกิดขึ้นด้วยการละลาย

 

 • การออกแบบการเลือกใช้พัดลม

 

อากาศเป็นตัวกลางในการนำความเย็นไปสู่สินค้า โดยเป็นตัวพาความเย็นจากคอยล์เย็น

ไปสู่สินค้า  ดังนั้นจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะส่งลมให้เหมาะสม

เพราะถ้าเลือกพัดลมไม่ดี ย่อมสามารถก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

 

 

                                             

ดูข้อมูลเกี่ยวกับพัดลม

เลือกใช้คอยล์เย็นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

(ระบุมาตรฐาน)

 

 

 

 

 

ก่อนตัดสินใจเลือกใช้งานของอุปกรณ์ใดๆ รวมถึงคอยล์เย็น  สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ

ต้องมีการรับรองมาตรฐาน เพราะมาตรฐานเป็นเครื่องกลั่นกรองและการันตีคุณภาพของสินค้า

รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับสูงสุด  คอยล์เย็นที่เป็นอุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น

ทั้งในงานอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานรองรับ  มีสถาบันให้การรับรอง

และเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งให้การรับรองค่าการทำความเย็นที่ระบุในแคตตาล็อคว่าได้ตามจริง  

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ สินค้าที่ได้การรับรอง

จากทางสถาบันฯ  จะได้รับตราที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้านั้น ๆ  

 

                                                  

คอยล์เย็น สำหรับห้องแช่แข็งเร็ว (Air Blast Freezer)

เป็นคอยล์เย็นสำหรับแช่เยือกแข็งอาหาร ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิห้องอยู่ที่อุณหภูมิ -30 ถึง -35 องศาเซลเซียส  สำหรับฟรีซสินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย

ประเภทของสินค้าที่เป็นจำพวกอาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์  อาหารทะเล หรือรวมถึงผลไม้แช่แข็ง

ให้แข็งในเวลาอันรวดเร็วอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ  เช่น ผักและผลไม้จะต้อง

ลดอุณหภูมิให้เร็วไม่ทำให้ผนังเซลล์เกิดแตก ซึ่งการเกิดจากการขยายตัว  

ของน้ำแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)ในเซลล์ หรือการลดอุณหภูมิอาหารทะเลส่งออก

จะต้องพยายามไม่ทำให้  เกิดขยายตัวของเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์

เพราะจะทำให้เซลล์แตก คุณภาพและรสชาติอาหาร  

ก็จะเปลี่ยนไป โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการ Blast Freezer ประมาณ 2- 4 ชม.

สำหรับแช่ฟรีซเนื้อสัตว์  ผักหรือผลไม้ เพื่อการเก็บรักษาให้ได้นานยิ่งขึ้น  

 

                                                  

Picture ภำ__ภ_ภ1.png
1.png
2.png
4.png
3.png

คอยล์เย็น (Evaporator) แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HEB แบบแขวนติดเพดาน

Picture 432421.png

คุณสมบัติ

 - ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม แบรนด์ EBM / แบรนด์ Ziehl Abegg )  

 

- ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)  

- ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์  

- ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี  

 

- ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

 

                                                  

คอยล์เย็น สำหรับห้องเย็นไลน์ผลิต (Processing Room)

เป็นคอยล์เย็นที่เหมาะสำหรับห้องเย็นที่ต้องการ เสียงเบา ลมไม่แรง

และลมไม่ทำให้คนภายในห้องเย็นสะท้านหนาว  เช่น ห้องเย็นไลน์ผลิตที่มีคนทำงาน

ห้องเย็นที่มีพื้นที่แคบ โดยลมร้อนจะถูกดูดจาก  ด้านล่างด้วยพัดลม

และถูกส่งออกมาเป็นลมเย็นด้านข้าง ซ้าย-ขวา สองด้าน

                                                  

Picture 1fdsfdsff.png

คอยล์เย็น (Evaporator)  แบรนด์ “ HISPANIA ” รุ่น HED

คุณสมบัติ

-ใช้พัดลมที่มีคุณภาพสูง ( พัดลม EBM / Ziehl Abegg)  

 

-เสียงเบา  

 

-ฟินอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Coated Blue Fin)  

 

-ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 30 บาร์  

 

-ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนการกัดกร่อนได้ดี  

 

-ใช้ท่อทองแดงที่มีเกลียวด้านใน (Inner Grooved Copper Tube)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น

                                                  

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  คอยล์เย็น

สรุป

หลักในการเลือกคอยล์เย็นนั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบจากขนาดและจำนวนพัดลม

จากคอยล์เย็นต่างยี่ห้อกันได้ เพราะเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการออกแบบ

คอยล์เย็นเท่านั้น  คอยล์เย็นบางยี่ห้อมีประสิทธิภาพของคอยล์เย็นที่ดีจึงใช้ขนาดของพัดลม

ที่เล็ก  และจำนวนพัดลมที่น้อย สามารถทำความเย็นได้ตามที่ต้องการซึ่งแตกต่าง

กับคอยล์เย็นบางยี่ห้อต้องใช้ขนาดและจำนวนพัดลมที่มาก

เพื่อที่จะได้ความสามารถในการทำความเย็นตามที่ต้องการ    

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคอยล์เย็นเพิ่มเติม

สามารถทักสอบถามได้ ที่นี่                      เลยครับ ทีมงาน Cool Innotech

พร้อมให้คำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบทำความเย็นครับ  

 

                                                  

ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ก่อนติดตั้งห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม ประเภทของห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม  หลักการเลือกใช้ “คอยล์ร้อน” เพื่อห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพ

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page