top of page

Type of Cold Room
ประเภทของห้องเย็น

อาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากเราจะมีกรรมวิธีในการผลิตอาหารที่หลากหลายแล้ว สิ่งสำคัญอีกกรรมวิธีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารคือวิธีการถนอมและเก็บรักษาอาหารให้คงอยู่ได้ยาวนานเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สดและใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การใช้ห้องเย็นเข้ามาช่วยเก็บรักษาอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยห้องเย็นเองก็มีหลากหลายประเภทตามการใช้งาน ดังนี้

Picture1.png

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)


 

ห้องเย็นแบบแช่แข็งลมเย็นจัด เหมาะสำหรับการแช่แข็งสินค้าให้เย็นแบบรวดเร็วเพื่อเป็นการไม่ทำให้เซลล์ในสินค้าที่เราต้องการแช่เกิดความเสียหาย โดยการแช่แข็งสินค้าในแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน เช่นการแช่แข็งผักและผลไม้จะต้องทำการแช่แข็งแบบรวดเร็วเพื่อไม่เป็นการทำให้ผนังเซลล์แตก ซึ่งการที่เซลล์แตก มีสาเหตุมาจากน้ำในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการแช่แข็งอาหารทะเลจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ โดยใช้เวลาในการแช่แข็งสินค้า ประมาณ 4-5 ชม. และจะต้องใช้ระยะเวลาในการดึงอุณหภูมิไม่เกิน 6 ชม.

 

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -35 องศาเซลเซียส

Screen Shot 2563-06-10 at 08.45.51.png

2. ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)


ห้องเย็นแช่แข็ง เป็นห้องเย็นที่ใช้สำหรับลดอุณหภูมิสินค้าและเก็บสินค้าในช่วงระยะเวลานาน ๆ ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้น ๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8-10 เดือน ซึ่งหากปฏิบัติอย่างถูกต้องจะสามารถรักษาสี กลิ่น รส และคุณค่าทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากของสดออกไปบ้าง

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส

5eb3a06688ad6f2a21a65753_Ice Cream.jpg

3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

 

 

 

 

 

 


ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า ใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าจะผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เช่น เนื้อสัตว์ ไอศกรีมโดยสินค้าที่นำมาเก็บเหล่านี้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า

อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

endraf1.jpg

4. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)


ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน  ใช้สำหรับลดอุณหภูมิ เพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีเรื่องของเวลาที่ใช้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด

 อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส

endraf5.jpg

อ่านเพิ่มเติม ความรู้ก่อนติดตั้งระบบทำความเย็น ได้ที่ :

5. ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)


ห้องเย็นพักสินค้า ใช้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า หรือกระจายสินค้าบ้างในตัวเอง 

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส

2014-10-01-17-16-37-1226760095-1600x900.

อ่านเพิ่มเติม ก่อนติดตั้งระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม  หลักการเลือกใช้ “คอยล์ร้อน” เพื่อห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม การเลือกใช้ คอยล์เย็น ให้เหมาะกับการใช้งานในระบบทำความเย็น

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page