top of page

รวมภาพกิจกรรม Less is More ปี 2564

01.jpg

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาส

และความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านโครงการ Less is More (น้อยแต่มาก)

เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลัก คือการแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายโอกาส

 

Less ของเรา : เราอาจจะมีสิ่งของจำเป็นในชีวิต น้อยชิ้นลง

More ของเรา : เขาอาจจะได้ของที่จำเป็นต่อชีวิตเขา มากขึ้น

 

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขด้วยกันกับเรา

รอยยิ้มและความสุขด้วยกันกับเรา

02.jpg

Less is More #14  

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564

พนักงานและผู้บริหาร Cool Innotech รับมอบผลิตภัณฑ์

หน้ากากอนามัยและชุดของขวัญ ที่ได้สั่งผลิตจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและรายได้ให้แก่ผู้พิการ ได้นำไปเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

03.jpg

Less is More #15

เมื่อ 26 เมษายน 2564 บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังน้ำใจคนไทยต้านวิกฤต COVID-19 กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยการบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

เพื่อร่วมสมทบทุนและอุปกรณ์การแพทย์

04.jpg

Less is More #16 พฤษภาคม 2564

พนักงานและผู้บริหาร Cool Innotech ได้ร่วมกันบริจาคกระดาษ A4 และปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

05.jpg

Less is More #17  มิถุนายน 2564

พนักงานและผู้บริหาร Cool Innotech ได้ร่วมกันบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT

ให้กับโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

 เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นหลังคา สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

06.jpg

LESS IS MORE #18  กรกฎาคม 2564

พนักงานและผู้บริหาร Cool Innotech ได้ร่วมกันบริจาคหนังสือ

ให้กับทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ในโครงการอ่านแหลก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

07.jpg

LESS IS MORE #19  สิงหาคม 2564

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด บริจาคห้องเย็นเคลื่อนที่ (-20 c) ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ขอขอบคุณ บริษัท เซฟคูล 2018 จำกัด และบริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด ในความร่วมมือ บริจาคโครงการห้องเย็น (-20 c) เคลื่อนที่ได้ เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าแบบภาคสนาม และใช้สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาและผู้สนใจ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการศึกษาพัฒนาวิจัย เพื่อสังคมสืบไป

08.jpg

Less is more #20  กันยายน 2564

ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ทางบริษัท คูลอินโนเทค จำกัด ได้ส่งมอบ ตู้แช่วัคซีนโควิด-19 ให้กับ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน และใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สืบไป

 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณลูกค้า ที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่ง 1% ของยอดขายในเดือนสิงหาคม และเงินจากการประมูลสินค้าทั้งหมดที่ได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

09.jpg

Less is more #21 ตุลาคม 2564

ทางบริษัท คูลอินโนเทค จำกัด ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 172,225 บาท ให้กับ ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่อง ชุด PPE 24 ชุด Rapid Test 53 ชุด

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณคุณลูกค้า ที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่ง 1% ของยอดขายในเดือนสิงหาคม และรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสินค้า ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการป้องกันช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และใช้ประโยชน์ในการแพทย์สืบไป

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

10.jpg

Less is more #22 พฤศจิกายน 2564

พนักงานและผู้บริหาร Cool Innotech ได้ร่วมกันบริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิกระจกเงาในโครงการอ่านสร้างชาติ โดยได้มีการรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน ซึ่งหนังสือจะมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต และเป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page