top of page

เปลี่ยน ห้องในบ้าน

ให้เป็น ห้องเย็น ขนาดเล็กด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต

Picture 4.jpg

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น

คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้า ด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต คุณภาพสูง แบรนด์ Hispania ให้เลือก 2 ลักษณะการใช้งานได้แก่ แบบอุณหภูมิกลาง 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส และแบบอุณหภูมิต่ำกว่า -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ทำความเย็นนี้ สามารถติดตั้งในห้องที่มีพื้นที่ขนาด ตั้งแต่ (กxย) 1.5 x 1.5 เมตร สูงไม่เกิน 2.5 เมตร ขึ้นไป

ดูข้อมูลสินค้า คอยล์ร้อน คอยล์เย็น คอนเดนซิ่งยูนิต ได้ที่ :

คอนเดนซิ่งยูนิต หรือ Condensing Unit คืออะไร

คอนเดนซิ่งยูนิต คืออุปกรณ์ที่รวบรวมระบบทำความเย็นไว้ในเครื่องเดียว ( All In One Unit )

สำหรับใช้งานร่วมกับคอยล์เย็น เพื่อนใช้ในงาน ห้องเย็นขนาดเล็ก ห้องเย็นเก็บสินค้า หรือห้องแช่แข็งสินค้า ถูกออกแบบให้ใช้งานกับคอมเพรสเซอร์แบบสโครล ยี่ห้อ Copeland พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบที่มีคุณภาพครบถ้วนพร้อมใช้งาน เช่น Hi-Low Gauge, Service Valve, Pressure Control, Control Panel เป็นต้น ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้ง และการใช้งาน ค่าดูแลรักษาต่ำ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายและไม่มีเสียงดังรบกวนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดูข้อมูลสินค้า คอมเพรสเซอร์ :

ข้อดีของ คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

คอนเดนซิ่งยูนิต Hispania ถูกออกแบบด้วยระบบ All In One Unit ทำให้สะดวกติดตั้งง่าย ทนต่อการตากแดด ตากฝน ( For Outdoor ) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Build-In Electri Control Panel ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้วยการออกแบบที่ทำให้เสียงเบา จึงทำให้ไม่เกิดเสียงดังรบกวน

หลักการทำงานของ

คอนเดนซิ่งยูนิต และ ยูนิตคูลเลอร์ Hispania

 

Screenshot 2564-05-07 at 15.37.33.png

อุปกรณ์ควบคุมทีี่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเย็น เรียกว่า คอนเดนซิ่งยูนิต ( Condensing Unit )

ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ แผงท่อระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อน ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันด้วยท่อสารทำความเย็น รวมไปถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆดังรูป ที่จะช่วยให้มีความปลอดภัย

และง่ายต่อการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต ( Condensing Unit )

แบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป สำหรับห้องเย็นที่ต้องการแบบ หนึ่งยูนิตคูลเลอร์ ( Unit Cooler )

ต่อ หนึ่งคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง โดยในปัจจุบันยูนิตคูลเลอร์

มีทั้งแบบติดเพดาน และ แบบตั้งพื้น เครื่องแบบติดเพดานจะเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่

หรือเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ค่อนข้างยาว หรือไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งบนพื้นห้อง

ดูข้อมูลสินค้า พัดลมระบายความร้อน:

โดยมีหลักการทำงานดังนี้ 

Picture ุ.jpg

"วัฎจักรระบบทำความเย็น" ของเครื่องทำความเย็น เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้เปิดเครื่อง สารทำความเย็นซึ่งเป็นของเหลวจะไหลผ่านอุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็นที่พอเหมาะเข้าไปยังแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเย็น หรือห้องแช่แข็ง พัดลมส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนที่อยู่ภายในห้อง จากนั้นอากาศร้อนจะคายความร้อนส่งผ่านแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ ให้แก่สารทำความเย็นที่อยู่ภายใน ทำให้อากาศที่วิ่งผ่านมีอุณหภูมิลดลง และถูกพัดลมส่งลมเย็นกลับเข้ามาสู่ห้องอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับสารทำความเย็นเหลวภายในแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ เมื่อได้รับความร้อนจากอากาศภายในห้อง

จะระเหยกลายเป็นไออยู่ภายในท่อ และไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ซึ่งไอที่ได้นี้จะถูกส่ง ต่อไปยังแผงท่อระบายความร้อนซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันที่เรียกว่า "คอนเดนซิ่งยูนิต"

 

โดยจะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร พัดลมระบายความร้อนจะดูดอากาศโดยรอบจากภายนอก

มาระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นที่อยู่ในแผงท่อระบายความร้อน

ทำให้ไอเย็นของสารทำความเย็นกลั่นตัวกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง

และไหลออกจากแผงท่อระบายความร้อนไปสู่อุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็นวนเวียนเป็น

"วัฎจักรระบบทำความเย็น" เช่นนี้ตลอดเวลา จนกว่าอุณหภูมิในห้องเย็นจะถึงระดับที่ตั้งเอาไว้

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิก็จะส่งสัญญาณให้เครื่องคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานชั่วขณะหนึ่ง

จึงประหยัดไฟฟ้าในส่วนที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน

 

แต่ทั้งนี้พัดลมส่งลมเย็นยังคงทำหน้าที่ส่งลมให้ภายในห้องอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่ออุณหภูมิในห้องเริ่มสูงขึ้นจนเกินค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์กลับมาทำงานโดยอัดสารทำความเย็นและป้อนเข้าไปในแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ใหม่อีกครั้ง

การป้องการความร้อนโดยใช้ฉนวนที่หนาขึ้น และการลดภาระความร้อนที่จะเข้าไปในห้องเย็น ตลอดจนการปรับตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยไมาให้เย็นจัดจนเกินไป รวมไปถึงการทำความสะอาดแผงท่อยูนิตคูลเลอร์และแผงท่อระบายความร้อนอยู่เสมอ ก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟได้เช่นกัน

การรับประกันคุณภาพ

ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และ ยูนิตคูลเลอร์ "Hispania" มีการรับประกัน 18 เดือนเต็ม หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของตัวสินค้า บริษัทฯ ยินดีจะแก้ไขซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่จนใช้งานได้ดี ทั้งนี้ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน หรือ ความผันแปรของระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า

สามารถตรวขสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Cool Innotech ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า พร้อมเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือ รับบริการ 

ดูข้อมูล เกี่ยวกับการรับประกัน :

อ่านเพิ่มเติม ความรู้ก่อนติดตั้งระบบทำความเย็น :

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page