top of page

ขั้นตอนตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

Picture1.jpg

คอมเพรสเซอร์ เป็นอีกอุปกรณ์สำคัญในระบบทำความเย็น ต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการใช้งานที่ต่อเนื่อง จึงต้องทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะได้ทำการซ่อมแซมได้ทันท่วงที ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบทำความเย็น ขั้นตอนตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

ทำความรู้จัก ก่อนทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) ทำหน้าที่เพิ่มความดันของสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซ โดยคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซความดันและอุณหภูมิต่ำจากอิแวบโพเรเตอร์หรือคอยล์เย็นที่ผ่านเข้ามาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์และอัดก๊าซนี้ให้มีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์ เพื่อไปกลั่นตัวเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากสารความเย็นอีกทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดันของระบบจากด้านความดันต่ำไปยังความดันสูง โดยจะต้องใส่พลังงานให้กับคอมเพรสเซอร์

 

การแบ่งประเภทจะพิจารณาตามโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อน แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

1. คอมเพรสเซอร์แบบเปิด (Open type Compressor)

2. คอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิด (Semi- Hermetic Compressor)

3. คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด (Hermetic Compressor)

                                             

Picture2.png

ดูสินค้าคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติมที่ https://www.coolinnotech.com/product-bitzer

                                             

10 ขั้นตอนตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

1. ช่องระบายอากาศ (Intake Vents) จากการติดตั้งที่มีข้อจำกัด สภาพแวดล้อมอาจทำให้ ช่องระบายอากาศสามารถอุดตันด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ง่าย การตรวจสอบช่องระบายอากาศเข้า-ออก ควรทำเป็นประจำ เพื่อให้ชิ้นส่วนภายในของอุปกรณ์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป

 

2. แผ่นกรองอากาศ (Air Filters) คอมเพรสเซอร์จะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ หากตัวกรอง หรือฟิลเตอร์สกปรก แผ่นกรองอากาศจะเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด

 

3. ท่อ (Pipe) การตรวจสอบการอุดตันของท่อ และการปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นสนิม ฝุ่น เศษขยะ หรือสิ่งสกปรกที่ทำให้เกิดการอุดตัน และมีผลกระทบให้วาล์วแรงดันลดลง และส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงค่าไฟ และพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานหนักมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพเท่าเดิม

 

4. การควบแน่นของคอมเพรสเซอร์ (Compressor Condensation) ในกระบวนการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ ความชื้นจะถูกนำออกในกระบวนการการทำความเย็น ทำให้เกิดการควบแน่น ซึ่งอาจจะรบกวนคุณภาพของอากาศที่ผลิตออกมาได้ และทำให้เกิดสนิมในอุปกรณ์ ที่ส่งผลให้วงจรไฟฟ้าภายในเสียหาย การควบแน่นที่มากเกินไปอาจเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่างเทคนิคจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อทำการบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

 

5. การสูญเสียความดัน (Pressure Loss) หากมีแรงดันตกมากกว่า 10% คอมเพรสเซอร์จะรับภาระเกินความจำเป็น เมื่อคอมเพรสเซอร์ของคุณอยู่ภายใต้สภาวะดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการสึกหรอ และจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนที่จะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้น

 

6. น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) อีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของชิ้นส่วนประกอบภายในของคอมเพรสเซอร์และ ทำให้เกิดการสึกหรอน้อยที่สุด ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 3-6 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน ที่เกิดขึ้นกับข้อต่อ ที่อุปกรณ์ ที่ส่งผลให้เกิดสนิมได้

 

7. ตัวกรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter) คุณไม่ควรปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำงานโดยไม่มีน้ำมันและตัวกรองที่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนตัวกรองตามกำหนด หรือ 4,000-8,000 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของน้ำมันภายใน

8. ตลับลูกปืน (Motor Bearings) ต้องแน่ใจเสมอว่าตลับลูกปืน มีจาระบีเพียงพอ เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากไม่มีการหล่อลื่นเพียงพอ ตลับลูกปืนอาจมีการติดขัดได้

 

9.สายพาน (Belts)

การตรวจสอบสายพานเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบการบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณได้ในระยะยาว ความตึงของสายพานที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่ราบรื่น

 

นอกจากนี้ยังมีข้อพิจารณาอื่นๆ เล็กน้อย เช่น:

• ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมัน/อากาศ

• ระดับน้ำมัน

• แรงดันไฟฟ้า

• อุณหภูมิ

• แอมป์และแรงดัน

• เครื่องเป่าลม

• แรงสั่นสะเทือน

• คูลเลอร์ (Coolers)

หากกำหนดการบำรุงรักษา และตรวจสอบคอมเพรสเซอร์อยู่เสมอ จะทำให้เราเจอปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เร็วกว่า และสามารถลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุดได้

                                             

Picture3.jpg

ความถี่ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

สำหรับตารางการบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ สามารถแบ่งการดูแล หรือรายการตรวจสอบได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส และตั้งค่าการเตือนสำหรับแต่ละรายการเพื่อติดตาม รวมไปถึงการดูแลให้ผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งได้รับการฝึกอบรมและอัพเดทข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ ในการดูแลรักษาคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทำความเย็นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมที่จะทำงาน

                                             

รายการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์รายวัน

• สิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศและตัวกรอง

• ระดับน้ำมัน

• สวิตช์ความดันทำงานหรือไม่

• ตรวจสอบการหล่อลื่น

• เทน้ำออกจากถังเก็บลมอัด (receive tank)

• ปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่นน้ำบนพื้น ฝุ่นในอากาศ และความชื้น

• ความเย็นที่เกิดขึ้น และความร้อนของคอมเพรสเซอร์

                                             

รายการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์รายสัปดาห์

• ตรวจสอบระดับน้ำมัน

• ทำความสะอาดคูลเลอร์

• ตรวจสอบการควบแน่น

• ตรวจสอบสายพาน (ความแข็งแรง,ตำแหน่ง)

• ตรวจสอบอุณหภูมิ

• ตรวจสอบแอมป์และแรงดันไฟ

• ตรวจสอบการอ่านจอแสดงผล

• ตรวจสอบองค์ประกอบของตัวกรอง

รายการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์รายเดือน

• เช็คคอมเพรสเซอร์รายเดือน

• ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องเป่า

• ตรวจสอบวาล์วระบายน้ำ

• ทำความสะอาดตัวกรอง

รายการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์รายไตรมาส

• ตรวจสอบองค์ประกอบกรองอากาศ

• ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน

• ตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วยทำความเย็น

 

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ควรทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ควรให้ผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งได้รับการอบรมความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์และระบบทำความเย็น เพื่อลดปัญหาความเสียหายในระยะยาว เนื่องจากคอมเพรสเซอร์มีความสำคัญยิ่งในระบบทำความเย็น ที่ค่อนข้างมีราคาสูง มีชิ้นส่วนซับซ้อน และเสี่ยงกับความผิดพลาดสูง

ประโยชน์ของการตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์เป็นประจำ

• หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยไม่จำเป็น

• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

• สามารถควบคุมกำหนดการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้ โดยไม่รบกวนเวลาปฏิบัติงาน

• ต้นทุนพลังงานลดลง

• เพิ่มประสิทธิภาพและวงจรชีวิตของอุปกรณ์

• ป้องกันการทำให้การเสียหายรุนแรงนอกเหนือการรับประกัน

• เพิ่มความปลอดภัยให้กับธุรกิจ และบุคลากรของคุณ

 

คอมเพรสเซอร์ที่ได้รับการตรวจเช็คบำรุงรักษาอยู่เสมอ จะช่วยให้เราใช้งานคอมเพรสเซอร์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานอีกด้วย หากคุณกำลังมองหาคอมเพรสเซอร์ใหม่ หรืออะไหล่คอมเพรสเซอร์ Bitzer ทาง Cool Innotech เรามีจำหน่ายและให้บริการอย่างครบถ้วนตอบทุกโจทย์ความต้องการครับ

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page