top of page

8 ข้อที่ควรรู้  เกี่ยวกับ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

1.jpg

ห้องเย็น มีความสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพและยืดอายุของสินค้าที่เป็นอาหาร ในธุรกิจอาหาร มีสินค้าหลากหลายประเภทจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นเพื่อลดปัญหาการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคแปลกปลอมที่จะไปทำให้วัตถุดิบอย่าง อาหาร ผลผลิตต่างๆ เสื่อมสภาพหรือเน่าเสียได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้จะทำให้ท่านรู้จักห้องเย็นมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้างห้องเย็น

02.png
ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

1. ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

• ห้องแช่แข็งลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม (Air Blast Freezer Room) 

• ห้องแช่แข็งเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room หรือ Freezer Room)

• ห้องแช่เย็นลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม (Air Blast Chill Room)

• ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)

• ห้องแช่เย็น (Chilled Room)

ซึ่งจะเลือกติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ประเภทไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งานด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของห้องเย็น

2. ควรเลือกห้องเย็น ห้องแช่แข็งแบบไหนดี

ห้องเย็น ห้องแช่แข็งสำเร็จรูป แบบเคลื่อน

เป็นห้องเย็นขนาดเล็กถึงกลาง อาจมีขนาดไม่ใหญ่มาก ราคาไม่สูงมาก ห้องเย็นประเภทนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้  ส่วนใหญ่มักจะเก็บสินค้าได้ไม่เกิน 6 ตัน และไม่เหมาะกับการติดตั้งในอาคาร เนื่องจากการขนย้ายห้องเย็นสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้าย

ห้องเย็น ห้องแช่แข็งแบบสั่งทำ ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร 

ห้องเย็นประเภทนี้จะออกแบบขนาดได้ตามความต้องการ ในกรณีห้องขนาดใหญ่ จะมีการเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากจำเป็นต้องมีการเทฟรีซซิ่งคอนกรีต (Freezing Concrete) ทับโฟมพื้นในห้องเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นไม่ให้ยุบตัว และห้องเย็นแบบสั่งทำจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ควรเลือกห้องเย็น ห้องแช่แข็งแบบไหนดี
03.png
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

3. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

ส่วนประกอบในการติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็งนั้นประกอบด้วยโครงสร้างหลักที่เป็นฉนวนห้องเย็น ต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักของแผ่นฉนวนมี่ใช้เป็นผนัง เพดานห้องเย็น รวมไปถึงความกดดันอากาศจากภายนอกที่สูงกว่าภายในห้องเย็น แรงลม พายุที่เข้ามาตามฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ ฉนวนควรเลือกที่มีคุณสมบัติกันความร้อน ทนไฟ สะอาด ปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหารและยา (Food Grade) มีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น และอุปกรณ์ระบบทำความเย็นที่ประกอบไปด้วย

คอมเพรสเซอร์ ( Compressor )

คอยล์ร้อน ( Condenser )

คอยล์เย็น (Evaporator)

เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)

อุปกรณ์อื่นๆ เช่น  รีซีฟเวอร์ (liquid receiver) ออยเซพพาเรเตอร์ (Oil separator)

แอคคิวมูเลเตอร์ (Accumulator) โซลินอยด์วาล์ว ( Solenoid Valve) ไซกลาส (Sight Glass)

เช็ควาล์ว (Check Valve) ดรายเออร์ (Filter Drier) เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve)

04.jpg
หลักการทำงานของระบบทำความเย็น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น

4. หลักการทำงานของระบบทำความเย็น ที่ใช้ในการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

ใช้หลักการอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ในเรื่องของวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ ทำให้เกิดความเย็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบทำความเย็นในการติดตั้งห้องเย็น และมีลักษณะเหมือนกันคือ ทำให้สารซึ่งเป็นตัวกลางในการทำความเย็น (Refrigerant) เปลี่ยนสถานะด้วยการใช้ความร้อนแฝง เพื่อให้สารที่เป็นตัวกลางดูดความร้อนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ ส่งผลให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งหมายความว่าบริเวณนั้นจะมีความเย็นเกิดขึ้น

5. เลือกติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็งกับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็น

การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการติดตั้งห้องเย็น ควรพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บการให้คำแนะนำเรื่องอุปกรณ์ มีให้เลือกหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการซ่อมบำรุงในอนาคต กรณีต้องการเปลี่ยนอะไหล่ สามารถทดแทนได้ โดยไม่ต้องรอนาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุง การบริการรับและส่งถึงหน้างาน เพื่อตัดปัญหาเรื่องการขนย้าย

เลือกติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็งกับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็น
05.png
การเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

6. การเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

เพื่อให้การทำงานของห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ทำงานได้อย่างสเถียรภาพ ไม่เกิดความเสียหายของอุปกรณ์มอเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นที่ คอมเพรสเซอร์ พัดลมคอยล์เย็น พัดลมคอยล์ร้อน ในการติดตั้งควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ในอุปกรณ์ทำความเย็นต้องการ (Power Supply) ว่าได้จ่ายให้ถูกต้องหรือไม่  ควรมีต้องมีอุปกรณ์  Voltage Protection เพื่อป้องกันปัญหาไฟกระชาก ไฟตกขณะระบบทำความเย็นกำลังทำงาน เพราะถ้าไฟไม่พอหรือไฟตกจะมีผลกระทบกับเครื่องทำความเย็นห้องเย็น อาจจะมีอายุการใช้งานสั้นลง  หรือเกิดความเสียหายได้

7. การเตรียมพื้นที่ในการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

พื้นที่ในการติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ควรคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ติดตั้งที่สะดวกต่อการลำเลียงสินค้า ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ปี 2543

ห้องเย็นสำเร็จรูป จำเป็นต้องวางในพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งและหลังคาสูง เพราะการเคลื่อนย้าย หรือการขนส่งจะใช้รถเครนยกและวาง ต้องใช้พื้นที่พอสมควร ซึ่งต่างจากห้องเย็นแบบสั่งทำ ที่สามารถประกอบขึ้นห้องที่หน้างานเลยจึงไม่มีปัญหาเรื่องหลังคาหรือความสูง

ทั้งนี้ห้องเย็นทั้ง 2 แบบ จำเป็นต้องมีพื้นเรียบ แข็งแรงที่จะรองรับน้ำหนักของสินค้าได้ มีหลังคาคลุมห้องเย็นหากตั้งไว้ในที่แจ้ง มีพื้นที่โดยรอบที่สามารถระบายความร้อน จากระบบเครื่องทำความเย็นได้และสามารถรองรับการซ่อมบำรุง และมีควรระบบสุขอนามัยที่ดี

8. ก่อนติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องขออนุญาตหรือไม่

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างห้องเย็นเพื่อเป็นคลังสินค้า จำเป็นต้องขออนุญาตจากกระทรวงพานิชย์ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 และสำหรับการสร้างห้องเย็นเพื่อไลน์การผลิตหรือการจัดเก็บหากทำการในลักษณะโรงงานขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดตั้งโรงงาน โดยสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขต หรือ อบต. ในพื้นที่ ที่ต้องการก่อสร้าง

สรุป

เนื่องจากการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ติดตั้งห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือจัดเก็บสินค้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การเลือกใช้บริการกับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น การเลือกใช้อุปกรณ์ก็สำคัญ ควรเลือกแบบที่มีการรับประกัน รวมถึงบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง   

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็งทุกประเภท สามารถติดต่อทีมงาน Cool Innotech ได้นะครับ (Link LINE OFFICIAL) ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี และให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำ การออกแบบ รวมถึงบริการหลังการขาย

การเตรียมพื้นที่ในการสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
ก่อนติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ต้องขออนุญาตหรือไม่

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page