top of page

การตรวจเช็คเบื้องต้น
และการดูแลห้องเย็นขนาดเล็ก

6d10f62a7232d8fcb11a0b0e7b5b9e4f.jpeg

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบทำความเย็นเป็นส่วนประกอบหลักของห้องเย็นขนาดเล็ก ที่ทำหน้าที่ทำความเย็นให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเมื่อมีการเปิดใช้งานห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งแล้ว ส่วนใหญ่จะต้องเดินเครื่องต่อเนื่องโดยไม่สามารถหยุดเดินเครื่องได้จนกว่าเลิกใช้งาน  จากการที่ต้องเดินเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงควรทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานและยืดอายุการใช้งานเครื่องทำความเย็น โดยการตรวจเช็คเบื้องต้นของห้องเย็นขนาดเล็กแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

อ่านต่อได้ที่

การตรวจเช็คภายในห้องเย็นขนาดเล็ก

     • นอกจากตรวจดูว่าอุณหภูมิภายในปกติหรือไม่แล้ว ควรมีการตรวจพื้นผิวผนัง

ฝ้า ประตู ว่ามีหยดน้ำ หรือเกล็ดน้ำแข็งจับตัวอยู่หรือไม่ ในกรณีที่มีการจับตัวเยอะผิดปกติ

ควรตรวจสอบลักษณะการใช้งาน เช่น เปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน

หรืออาจมีการรั่วซึมที่ฉนวน ฯลฯ  

 

• การทำงานของพัดลมคอยล์เย็น ต้องไม่มีน้ำแข็งจับ

มีน็อตยึดแน่น มั่นคงแข็งแรง ใบไม่บิดเบี้ยว หรือฉีกขาด  

 

• หางวัดอุณหภูมิอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีน้ำแข็งจับ

สายสัญญาไม่ฉีกขาด หลุดออกจากตำแหน่งที่ติดตั้ง  

 

• ระบบละลายน้ำแข็งทำงานปกติ ละลายน้ำแข็งได้หมด

ไม่เหลือตกค้างให้เห็นที่แผงคอยล์เย็น ทุกรอบที่มีการระลายน้ำแข็ง  

 

• ท่อต่างๆ และถาดน้ำทิ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยรั่วซึม

หรือน้ำล้นถาดออกมา ไม่มีการปริแตกของฉนวนหุ้มท่อ  

 

• แผงคอยล์ทำความเย็นไม่สกปรกอุดตัน หรือมีน้ำแข็งจับ ไม่มีสิ่งของวางปิดทางลม

อ่านต่อได้ที่

การตรวจเช็คภายนอกห้องเย็นขนาดเล็ก

   • แผงคอนเดนเซอร์ หรือคอยล์ร้อน

เป็นส่วนประกอบหลักส่วนหนึ่งของ Condensing Unit มีลักษณะเป็นครีบ

ระบายความร้อนด้วยอากาศ การรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

จึงควรหมั่นตรวจสอบแผงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนว่าไม่มีการอุดตัน

การทำงานของพัดลมระบายความร้อน ตำแหน่งติดตั้งต้องไม่มีสิ่งของวางปิดกั้นทางลม  

 

• คอมเพรสเซอร์ ควรอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในขณะเครื่องทำงาน เปรียบเทียบกับป้ายกำกับของตัวเครื่อง

Name plate ต้องไม่สูงเกินค่ากำหนด  

 

• แรงดันน้ำยาในระบบ ในขณะเครื่องทำงานอยู่ ควรมีแรงดันทางสูง

และทางต่ำอยู่ในช่วงการใช้งานที่ผู้ติดตั้งแนะนำหรือตามคู่มือของเครื่องทำความเย็น  

 

• ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาดหรือมีหยดน้ำ

 

อ่านต่อได้ที่

การตรวจสอบอุปกรณ์หลักเพื่อ

ความปลอดภัยของห้องเย็นขนาดเล็ก

      ควรตรวจสอบอุปกรณ์หลักของห้องเย็นขนาดเล็ก เพื่อรักษาสภาพการทำงานของอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน ที่เกิดจากการรั่วไหลของสารทำความเย็น  ซึ่งในเชิงวิศวกรรมสามารถตรวจสอบ

ความปลอดภัยของระบบทำความเย็นได้ดังนี้

เครื่องอัดน้ำยา (Compressor)

      • หากมีการส่งกำลังขับด้วยสายพาน หรือ คัปปลิ้ง ต้องมีฝาครอบเพื่อป้องกันอันตราย

และมีลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

• มีแผ่นป้าย Name Plate ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อรุ่น ชื่อผู้ผลิต หมายเลขเครื่อง

ข้อมูลความดันที่ออกแบบสูงสุด  

 

• ฝาครอบไม่มีการชำรุด ผุกร่อน มีน็อตยึดฝาครอบอย่างมั่นคง

 

 • ไม่มีส่งเสียงดัง และไม่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงในขณะที่เครื่องทำงาน  

 

•  บริเวณที่ติดตั้งไม่มีคราบน้ำมันหยด รั่วซึม ตกหล่นอยู่  

 

•   มีการติดตั้งลิ้นกันกลับ check valve ในด้านส่ง และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  

 

•   มีการติดตั้งวาล์วนิรภัยระบายความดัน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี  

 

• มีสวิตช์ตัดอัตโนมัติเมื่อเกิดความดันด้านทางส่งสูงเกินไป  

 

• มีสวิตช์ตัดอัตโนมัติเมื่อเกิดความดันน้ำมันต่ำหรือสูงเกินไป

อ่านต่อได้ที่

ชุดคอยล์ร้อน (Condenser)

      • มีป้ายแสดงข้อมูล Name Plate ระบุชื่อผู้ผลิต ชื่อรุ่น รหัส

หมายเลขเครื่อง ข้อมูลความดันออกแบบและความดันทดสอบที่ติดตัวเครื่อง  

 

• มีฝาครอบที่พัดลม และอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี  

 

• จุดยึด และน็อตยึดไม่เป็นสนิม ผุกร่อน  

 

• ไม่มีร่องรอยคราบน้ำมัน ที่บริเวณจุดต่อและท่อน้ำยาทำความเย็น

หากพบว่ามีการรั่วต้องรีบทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนที่สุด  

 

 

ชุดคอยล์เย็น (Evaporator)

 

 • มีป้ายแสดงข้อมูล Name Plate ระบุชื่อผู้ผลิต ชื่อรุ่น รหัส หมายเลขเครื่อง

ข้อมูลความดันออกแบบและความดันทดสอบที่ติดตัวเครื่อง  

 

• มีฝาครอบที่พัดลม และอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี

 

 • จุดยึด และน็อตยึดไม่เป็นสนิม ผุกร่อน

 

 • ไม่มีร่องรอยคราบน้ำมัน ที่บริเวณจุดต่อและท่อน้ำยาทำความเย็น

หากพบว่ามีการรั่วต้องรีบทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนที่สุด

อ่านต่อได้ที่

อ่านต่อได้ที่

ถังความดัน วาล์วควบคุม และระบบท่อ

(Pressure Vessels, Expansion Valve, Suction and Liquid Lines)

    • มีป้ายแสดงข้อมูล Name Plate ระบุชื่อผู้ผลิต รหัสรุ่น หมายเลขเครื่อง

ปีที่ผลิต ข้อมูลความดันออกแบบ และความดันทดสอบติดอยู่ที่บริเวณถังความดัน  

 

• มีการติดตั้งวาล์วนิรภัยที่มีขนาดที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี  

 

• สภาพถังความดัน และท่อน้ำยา ไม่มีการผุกร่อนหรือเป็นสนิม  

 

• ไม่มีร่องรอยคราบน้ำมัน ที่บริเวณจุดต่อและท่อน้ำยาทำความเย็น

หากพบว่ามีการรั่วต้องรีบทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนที่สุด

 

 

 

สรุป

 

 การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ

จะทำให้ห้องเย็นขนาดเล็กสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นที่ต้องการได้ดี

 

อีกทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงการหยุดของเครื่อง Breakdown

และอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกด้วย  

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับห้องเย็นขนาดเล็ก

สามารถทักสอบถามได้ ที่นี่ LINE OFFICIAL เลยครับ

ทีมงาน Cool Innotech พร้อมให้คำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบทำความเย็นครับ

อ่านต่อได้ที่

อ่านต่อได้ที่

บทความแนะนำ

Picture 4.jpg

เปลี่ยนห้องในบ้าน
ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็ก

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

Picture1e42.png

Main Components

อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และถูกแบ่งประเภทออกอย่างไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

Picture%201_edited.jpg

ก่อนติดตั้งห้องเย็น
ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ทำความรู้จักประเภทห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เลือกติดตั้งกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ระบบ ห้องเย็น ห้องแช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

bottom of page