top of page
Picture1.jpg

ขั้นตอนตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ เป็นอีกอุปกรณ์สำคัญในระบบทำความเย็น ต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการใช้งานที่ต่อเนื่อง

6d10f62a7232d8fcb11a0b0e7b5b9e4f.jpeg

การตรวจเช็คเบื้องต้น และการดูแลห้องเย็นขนาดเล็ก

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบทำความเย็นโดยส่วนใหญ่จะต้องเดินเครื่องต่อเนื่องโดยไม่สามารถหยุดเดินเครื่องได้ จึงควรทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานและยืดอายุการใช้งาน

Screenshot 2564-08-02 at 12.18.24.png

เคล็ดลับประหยัดไฟ ลดค่าใช้จ่ายห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

รวมเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ประหยัดไฟมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นได้ยาวนานขึ้น

Article Banner 3-02.jpeg

การดูแลระบบทำความเย็น ห้องเย็น และ ห้องแช่แข็ง

เพื่อให้ห้องเย็นเก็บสินค้ามีสภาพการใช้งานที่คงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เจ้าของหรือช่างควรศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น เพื่อคอยสังเกตถึงความผิดปกติ และสามารถแก้ไขเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหาขึ้น

Picture 231.jpg

เจาะลึกเทคนิคการตรวจเช็คและทำความสะอาด คอนเดนซิ่งยูนิต ที่ช่างควรรู้

คอนเดนซิ่งยูนิต เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของระบบทำความเย็น เพื่อให้ห้องเย็นเก็บสินค้ามีสภาพการใช้งานที่คงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เจ้าของหรือช่างควรศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น 

Picture _:ภด1.jpg

ลดต้นทุนระยะยาว ห้องเย็น ห้องแช่เเข็ง ด้วย พัดลมสแตนเลส ที่มี
คุณภาพสูง

พัดลมสแตนเลส เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบทำความเย็น เพราะพัดลมจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในการนำพาอากาศในระบบ จึงต้องมีความแข็งแรงและทนทาน 

bottom of page